Home > lewyvuong (Page 4)

Đăng ký hộ tịch

Đăng ký hộ tịch tại Việt Nam là việc công dân, người nước ngoài làm các thủ tục về đăng ký hộ tịch tại các cơ quan nhà nước ở Việt Nam. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ xác nhận các sự kiện: sinh, kết

Xem tiếp

Phân biệt thương hiệu – nhãn hiệu

Thương hiệu và nhãn hiệu là hai thuật ngữ thường xuyên được nhắc đến trong đời sống, trong hoạt động kinh doanh thương mại. Tuy nhiên, DPI LAW nhận thấy có nhiều chủ thể có sự nhầm lẫn về hai khái niệm này. DPI LAW xin đưa ra một số

Xem tiếp

Phân biệt nhãn hiệu – tên thương mại

Nhãn hiệu và Tên thương mại là hai đối tượng của sở hữu công nghiệp hoặc rộng hơn là của sở hữu trí tuệ, rất dễ nhầm lẫn với nhau do chúng có những đặc điểm giống nhau, tuy nhiên về bản chất thì chúng hoàn toàn khác nhau. Nhãn

Xem tiếp

Nhãn hiệu – thương hiệu

Đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, là một việc rất quan trọng trong sản xuất kinh doanh. Đây là cơ sở pháp lý để xác định quyền chủ sở hữu của doanh nghiệp đối với nhãn hiệu,logo, thương hiệu, sản phẩm. Khi doanh nghiệp đăng kí nhãn hiệu, thương hiệu,

Xem tiếp

Nhãn hiệu Việt Nam đăng ký ra nước ngoài

1. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU QUỐC THEO HỆ THỐNGMADRID Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua Nghị định thư Madrid là hình thức nộp đơn đăng ký quốc tế được áp dụng đối với các nước là thành viên của Thoả ước Madrid gồm 56 nước

Xem tiếp

Nhãn hiệu nước ngoài đăng ký tại Việt Nam

Trong giai đoạn kinh tế hội nhập toàn cầu, các nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu doanh nghiệp là một tài sản vô cùng quan trọng. Nhãn hiệu không chỉ giúp người tiêu dùng dễ dàng phân biệt được sản phẩm của doanh nghiệp này với doanh nghiệp kia, công

Xem tiếp