Home > Dịch vụ > Đăng ký lao động và bảo hiểm > Đăng ký lao động và bảo hiểm

Đăng ký lao động và bảo hiểm

TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM :

– Đăng ký khai trình lao động.
– Đăng ký công đoàn (trên 10 lao động)
– Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương
– Đăng ký bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN

CHI PHÍ:
– Phí dịch vụ: 1.500.000đ (từ 1 đến 5 lao động), từ lao động thứ 6 là 500.000đ/lao động