fbpx
Home > Dịch vụ > Dịch vụ kế toán > DỊCH VỤ KẾ TOÁN: BÁO CÁO THUẾ – 400.000đ/tháng

DỊCH VỤ KẾ TOÁN: BÁO CÁO THUẾ – 400.000đ/tháng

DỊCH VỤ BAO GỒM:

– Tư vấn dịch vụ kế toán: sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào
– Nhận Hóa đơn chứng từ tận nơi
– Lập Báo cáo thuế VAT hàng tháng
– Lập Tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý
– Lập Báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý
– Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế và các dịch vụ kế toán báo cáo thuế khác.

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC