Home > Dịch vụ > Dịch vụ kế toán > DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI: BÁO CÁO THUẾ + SỔ SÁCH – 800.000đ/tháng

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI: BÁO CÁO THUẾ + SỔ SÁCH – 800.000đ/tháng

DỊCH VỤ BAO GỒM:

– Tư vấn Sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào
– Nhận Hóa đơn chứng từ tận nơi
– Lập Báo cáo thuế VAT hàng tháng
– Lập Tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý
– Lập Báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý
– Lập phiếu thu – chi – xuất – nhập kho
– Lập sổ sách kế toán theo quy định hiện hành
– Lập báo cáo tài chính cuối năm
– Lập quyết toán thuế TNDN + TNCN cuối năm
– Lập quyết toán hóa đơn cuối năm
– Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế

CHI PHÍ:
– Phí dịch vụ kế toán trọn gói: 800.000đ/tháng

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC