Home > Dịch vụ > Bảo hiểm

Xin cấp mới giấy phép lao động

Để hoàn chỉnh hồ sơ công việc, yêu cầu Quý Công Ty bổ sung những giấy tờ sau:STT  Tên Hồ Sơ Số lượng  Quy cách 1 Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư  01 Bản sao y không quá 03 tháng 2 Lý lịch tư pháp của người NN làm tại nước ngoài  01 Bản chính –

Xem tiếp

Tư vấn lao động – bảo hiểm

Hiện nay, với sự phát triển của nền kinh tế nước ta, quan hệ lao động càng được pháp luật Việt nam bảo vệ. Một mặt, pháp luật lao động quy định các quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu

Xem tiếp

Các bảo hiểm thông dụng

A. BẢO HIỂM XÃ HỘI I. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ VÀ TRỢ CẤP 1 LẦN : 1. Chế độ hưu trí Đóng BHXH đủ 20 năm trở lên và có một trong những điều kiện sau: - Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. - Nam đủ 55, nữ đủ 50 tuổi

Xem tiếp