Home > Dịch vụ > Giải thể

Mua bán tái cơ cấu doanh nghiệp

Trong những năm trở lại đây, do các biến động của nền kinh tế của Việt Nam cũng như thế giới, số lượng các công ty, doanh nghiệp giải thể không ngừng tăng lên. Tại DPI LAW, có rất nhiều khách hàng đề xuất muốn nhượng lại doanh nghiệp cho tổ chức

Xem tiếp

Giải thể văn phòng đại diện nước ngoài

GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI Thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam có rất nhiều vấn đề pháp lý cần giải quyết ,với đội ngũ luật sư, kế toán có kinh nghiệp lâu năm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp nước ngoài, DPI

Xem tiếp

Giải thể công ty – doanh nghiệp

GIẢI THỂ CÔNG TY – DOANH NGHIỆP Trong những năm trở lại đây, do các biến động của nền kinh tế của Việt Nam cũng như thế giới, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn, do đó nhu cầu tạm dừng

Xem tiếp

Giải thể chi nhánh

GIẢI THỂ CHI NHÁNH – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 100% VỐN VIỆT NAM Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo

Xem tiếp