Home > Dịch vụ > Giấy Phép Con

Xin giấy phép kinh doanh rượu – bán buôn

Bán buôn sản phẩm rượu: là hoạt động mua sản phẩm rượu từ thương nhân phân phối sản phẩm rượu, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, để bán cho các thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu. - Có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh

Xem tiếp

Xin giấy phép khách sạn 1 & 2 sao

Để hoàn chỉnh hồ sơ công việc, yêu cầu Quý Công Ty bổ sung những giấy tờ sau:STT TÊN GIẤY TỜ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành khách  sạn 02 Sao y công chứng không quá 3 tháng 2 Bằng quản lý của 01 người quản lý 02 Sao y công chứng không

Xem tiếp

Xin giấy phép hoạt động ngành in

Để hoàn chỉnh hồ sơ công việc, yêu cầu Quý Công Ty bổ sung những giấy tờ sau:STT TÊN GIẤY TỜ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ1 Sơ đồ mặt bằng công ty  02 DPI LAW đến địa điểm để vẽ 2 Danh mục thiết bị in và thiết bị hoàn thiện sản phẩm   02 Doanh nghiệp liệt kê thiết bị, Kèm  theo

Xem tiếp