Home > Dịch vụ > Kế Toán – Thuế

Tư vấn quy chế tài chính

Quy chế quản lý tài chính kế toán là sự thể hiện những quy định cụ thể về tài chính và kế toán của doanh nghiệp, đây là quy chế nằm trong hệ thống quy chế của chúng tôi đang cung cấp cho các khách hàng.Cơ sở pháp lý Quy chế

Xem tiếp

Thủ tục hoàn thuế

Khi giá trị thuế VAT đọng nhiều, doanh nghiệp muốn hoàn thuế cũng chẳng dễ dàng gì vì hoặc là không thạo thủ tục, hoặc là không thể tự mình hoàn tất hồ sơ và giải trình trước cơ quan thuế hoặc là có thể làm mọi việc nhưng chờ

Xem tiếp

Dịch vụ kế toán thuế hàng tháng

Hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán (báo cáo thuế) và hơn 500 doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ. Dịch vụ kế toán hàng tháng được cung cấp bởi DPI LAW đã và đang được các khách hàng tin tưởng, đánh giá

Xem tiếp