Home > Dịch vụ > Nhãn hiệu (Page 2)

Đăng ký kiểu dáng công nghệ

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp. 1. Nếu đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho công ty, tổ chức thì bổ sung các giấy tờ sau: STT  TÊN GIẤY TỜ SỐ LƯỢNG  QUY CÁCH 1  Giấy phép kinh doanh, quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương tự  01  Bản photo 2  Mẫu của sản phẩm đăng ký kiểu dáng hoặc

Xem tiếp

Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu

Chuyển nhượng nhãn hiệu Nhãn hiệu là lợi thế cạnh tranh của Doanh nghiệp, đảm bảo phân biệt hàng hóa, dịch vụ của Doanh nghiệp trên thị trường. Tuy nhiên để xây dựng một nhãn hiệu mạnh, doanh nghiệp cần phải đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc. Chính vì

Xem tiếp

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả

I. Để hoàn chỉnh hồ sơ công việc, yêu cầu Quý Công Ty bổ sung những giấy tờ sau: STT  TÊN GIẤY TỜ  SỐ LƯỢNG  GHI CHÚ 1 Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD công ty  02 Sao y công chứng. Đối với tác giả, chủ sở hữu đăng ký là tổ chức 2 Tác phẩm đăng ký quyền tác

Xem tiếp

Chuyển nhượng nhãn hiệu

Thương hiệu, nhãn hiệu là yếu tố quan trọng đầu tiên được biết tới và giúp khẳng định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chính vì vậy việc đăng ký bảo hộ thương hiệu là hết sức cần thiết. Nó là cơ sở để tổ chức, cá nhân

Xem tiếp

Bảng phân loại hàng hóa, dịch vụ

Thông thường, phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu bị pháp luật giới hạn cho một số loại hàng hóa/dịch vụ nhất định. Vì vậy khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn phải xác định rõ ràng đang và sẽ sử dụng nhãn hiệu đó cho những

Xem tiếp