Home > Dịch vụ > Thành lập chi nhánh công ty

Khai thuế cho chi nhánh

Thành lập chi nhánh công ty cổ phần hồ sơ gồm : 1- Thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh công ty cổ phần của Hội

Xem tiếp