Home > Dịch vụ > Thành lập công ty (Page 2)

Thành lập Văn phòng đại diện

HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, BAO GỒM:1. Thông báo lập Văn phòng đại diện;2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc lập Văn phòng đại diện;3. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Văn

Xem tiếp

Thành lập Chi nhánh

HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH, BAO GỒM:1. Thông báo lập Chi nhánh;2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc lập Chi nhánh;3. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh;4. Bản sao hợp lệ của

Xem tiếp

Thành lập Doanh Nghiệp Tư Nhân

I. HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂNBAO GỒM:1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký).2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của của chủ doanh nghiệp tư nhân: Chứng minh nhân dân

Xem tiếp

Thành lập công ty doanh nghiệp tư nhân

THÀNH LẬP CÔNG TY DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH PHẦN HỒ SƠ:1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký ) 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của của chủ doanh nghiệp tư nhân: Chứng minh nhân dân

Xem tiếp