Home > Dịch vụ > Thay đổi giấy phép

Thay đổi thành viên công ty

Thay đổi thành viên/cổ đông công ty là một trong những yêu cầu phát sinh trong quá trình doanh nghiệp hoạt động liên quan đến nội dung đăng ký kinh doanh, nhằm giải quyết nhu cầu về huy động vốn và chuyển nhượng vốn của thành viên/cổ đông công ty.Nội

Xem tiếp

Thay đổi tên công ty

Tên doanh nghiệp là yếu tố đầu tiên được biết tới và giúp khẳng định sự tồn tại của doanh nghiệp. Mọi thành công trong việc xây dựng thương hiệu đều có liên quan mật thiết đến tên doanh nghiệp. Chính vì thế đặt tên doanh nghiệp là một trong

Xem tiếp

Thay đổi tăng vốn điều lệ

Trong quá trình kinh doanh, việc phát sinh nhu cầu tăng vốn điều lệ rất dễ xảy ra, DPI LAW cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến thủ tục thay đổi vốn Điều lệ.• Tư vấn các trường hợp tăng vốn điều lệ. • Tư vấn các phương thức

Xem tiếp

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh do Doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với các quy định của pháp luật. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh gồm: Ngành nghề kinh doanh thông thường và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.• Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Công ty

Xem tiếp

Thay đổi giấy phép kinh doanh

Việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là một nhu cầu thực tế để Doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh. Thông qua DPI LAW quý Doanh nghiệp sẽ được cung cấp các giải pháp tối ưu vá những dịch vụ hoàn hảo trong thời

Xem tiếp

Thay đổi giảm vốn điều lệ

Trong quá trình kinh doanh, việc phát sinh nhu cầu giảm vốn điều lệ rất dễ xảy ra, DPI LAW cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến thủ tục thay đổi vốn Điều lệ.   • Tư vấn các trường hợp giảm vốn điều lệ.    • Tư vấn các phương thức giảm vốn

Xem tiếp

Thay đổi địa chỉ khác quận

Việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là một nhu cầu thực tế để Doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp là một trong những nhu cầu thực tế phát sinh trong quá trình hoạt

Xem tiếp

Thay đổi địa chỉ cùng quận

Việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là một nhu cầu thực tế để Doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp là một trong những nhu cầu thực tế phát sinh trong quá trình hoạt

Xem tiếp

Thay đổi đại diện pháp luật

Việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là một nhu cầu thực tế để Doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh. Thay đổi Người đại diện pháp luật là một trong những yêu cầu làm phát sinh thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký

Xem tiếp