Home > Dịch vụ > Thay đổi tên công ty

Thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân

THÀNH PHẦN HỒ SƠ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN:1- Thông báo đổi tên doanh nghiệp tư nhân (do chủ doanh nghiệp ký); 2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy

Xem tiếp

Thay đổi tên công ty cổ phần

THÀNH PHẦN HỒ SƠ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN : 1- Thông báo đổi tên doanh nghiệp, thay đổi tên công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật . 2- Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp công ty cổ phần của Đại

Xem tiếp