fbpx
Home > Dịch vụ > Giải thể > Giải thể chi nhánh

Giải thể chi nhánh

GIẢI THỂ CHI NHÁNH – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TY 100% VỐN VIỆT NAM

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp muốn chấm dứt hoạt động của chi nhánh cần thực hiện qua các bước như sau:

Bước 1 : Công ty phải làm thủ tục đóng cửa mã số thuế của chi nhánh tại chi cục thuế cấp quận, huyện

Bước 2 : Làm thủ tục trả đăng ký kinh doanh, dấu và đăng ký mẫu dấu ( hoặc thông báo về việc đăng tải mẫu dấu của chi nhánh tại sở kế hoạch và đầu tư)
    1. Nội dung thực hiện thủ tục giải thể DPI LAW hỗ trợ khách hàng :
       • Tư vấn thủ tục giải thể công ty cổ phần
       • Tư vấn thủ tục giải thể công ty tnhh 1 thành viên
       • Tư vấn thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên trở lên
       • Tư vấn thủ tục giải thể công ty hợp danh
       • Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

    2. Thủ tục đóng cửa mã số thuế tại chi cục thuế cấp quận (huyện) thực hiện như sau:
       • Soạn thảo hồ sơ gửi đến cơ quan thuế bao gồm: Biên bản, quyết định, thông báo họp hội đồng thành viên về việc giải thể công ty; Mẫu 08; công văn gửi chi cục thuế cấp quận, huyện.
       • Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa chi cục thuế
       • Sau 05 ngày làm việc doanh nghiệp cơ quan thuế sẽ kiểm tra sổ sách kế toán của doanh nghiệp, nếu không có nợ đọng thuế sẽ tiến hành đóng cửa mã số thuế của doanh nghiệp.

    3. Thủ tục tiến hành giải thể để trả đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch và đầu tư hồ sơ bao gồm:
       • Biên bản họp hội đồng thành viên
       • Quyết định họp của hội đồng thành viên
       • Thông báo họp của hội đồng thành viên
       • Biên bản thanh lý tài sản
       • Danh sách chủ nợ và người lao động
       • Giấy tờ gửi kèm bao gồm: Đăng ký kinh doanh bản gốc, công văn đóng cửa mã số thuế của chi nhánh công ty

   4. Thủ tục trả con dấu Chi nhánh:
–    Dấu chi nhánh do Công an Thành phố cấp:
       • Biên bản họp hội đồng thành viên
       • Quyết định họp của hội đồng thành viên
       • Thông báo họp của hội đồng thành viên
       • Công văn trả dấu để giải thể công ty
       • Giấy tờ gửi kèm bao gồm: Đăng ký mẫu dấu và dấu chi nhánh công ty
(Trường hợp doanh nghiệp chưa khắc dấu tại công an thì phải làm đơn xin xác nhận chưa khắc dấu )

–   Dấu chi nhánh do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố cấp:
       • Dấu Chi nhánh không cần phải trả mà chỉ nộp bản chính thông báo về việc đăng tải mẫu dấu của Chi nhánh do Sở Kế Hoạch Đầu Tư đã cấp trước đó.

———————————————————————

Thắc mắc xin vui lòng liên hệ DPI LAW
ĐT: 0938 79 69 20 – Email: tuvanphaply@dpilaw.vn
Zalo/ Viber: 0901 30 11 91 – 0938 79 69 20
0901 30 11 91 (Gặp Mr. Thức và Cộng sự)

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC