Home > Dịch vụ > Thành lập chi nhánh công ty > Thành phần hồ sơ thành lập chi nhánh

Thành phần hồ sơ thành lập chi nhánh

Hồ sơ thành lập chi nhánh

 Đối với thành lập chi nhánh công ty tnhh MTV
– Thông báo lập chi nhánh
– Bản sao giấy tờ cá nhân người đứng đầu chi nhánh (CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước) sao y công chứng
– Quyết định thành lập chi nhánh công ty (do chủ sở hữu công ty ký tên đóng dấu)
– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (do giám đốc công ty ký tên đóng dấu)
– Giấy ủy quyền/ tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
– Biên lai đóng phí
 Đối với thành lập chi nhánh công ty tnhh hai thành viên
– Bổ sung thêm Biên bản họp của HĐ thành viên về việc thành lập chi nhánh
– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (do giám đốc công ty ký tên đóng dấu)
 Đối với thành lập chi nhánh công ty cổ phần
– Bổ sung thêm Biên bản họp của HD Quản trị  về việc thành lập chi nhánh
– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (do giám đốc công ty ký tên đóng dấu)

 

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC