Home > Dịch vụ > Đào tạo kế toán thực hành > Khóa học kế toán tổng hợp thực hành

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành

Hạch toán kế toán
– Bản chất của kế toán.
– Chức năng kế toán.
– Các đối tượng chịu ảnh hưởng đến thông tin của kế toán.
– Quy định trong kế toán, nghiệp vụ kinh tế phát sinh lập chứng từ, ghi sổ kế toán, khóa sổ, báo cáo tài chính.
– Giời thiệu hệ thống tài khoan tong hợp với doanh nghiệp và phương pháp hoạch toán.
– Các bước cơ bản khi tiến hành hạch toán kế toán.
– Hạch toán các tài khoản thuộc khoảng mục tài sản trên bản cân đối kế toán.
– Hạch toán các tài khoản thuộc khoản mục vốn chủ sở hữu trên bản cân đối và kế toán.
– Hạch toán các tài khoản thuộc bác cáo kết quả hoạt động kinh doanh
– Hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
– Các hạch toán doanh thu, chi phí khi có khác biệt giữa chuẩn mực kế toán và luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Khai báo các sắc thuế liên quan đến doanh nghiệp
Thuế giá trị gia tăng (TGGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập các nhân (TNCN), lệ phí môn bài
– Cập nhật các văn bản mới nhất về các sắc thuế
– Ý nghĩa về các sắc thuế đối với ngân sách nhà nước và đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế.
– Căn cứ tính thuế
– Phương pháp tính thuế, kê khai và nộp thuế
– Hàng hóa dịch vụ chịu thuế, hàng hóa dịch vụ không chịu thuế
– Thu nhập chịu Thuế, thu nhập miễn thuế. Thu nhập tính thuế
– Thuế suất phổ thông, ưu đãi, miễn giảm
– Lỗ và cách chuyển lỗ
– Đối tượng ưu đãi thuế, điều kiện ưu đãi
– Thu nhập nhận được từ nước ngoài
– Khấu trừ thuế, nguyên tắc và điều kiện
– Hoàn thuế

Lập và báo cáo tài chính
* Ý nghĩa của bảng cân đối tài sản
Cách lập bảng cân đối tài sản
Căn cứ lập bảng cân đối tài sản
* Ý nghĩa của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Cách lập của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Căn cứ lập của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp
Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp
Căn cứ lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính
Căn cứ trình bày

Học sử dụng phần mềm kế toán bậc excel
– Giới thiệu phần mềm, nguyên tắc chuyển vận
– Thao tác trên các phân hệ của phần mềm kế toán
– Mối tương quan giữa phần mềm kế toán và phần mềm hỗ trợ kê khai
– Các danh mục của các đối tượng kế toán
– Hoàn thành sổ sách và các báo cáo thuộc phần mềm

Thuận lợi khi học viên tham gia khóa học kế toán thực hành tại DPI LAW
– Chứng từ thực hành phong phú, số liệu thực tế của gần 5000 khách hàng của DPI LAW
– Giảng viên nhiệt tình, cởi mở, đội ngũ trưởng phòng kế toán chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm thực tế
– Bạn có hể được nhận làm việc tại DPI LAW nếu như bạn thực hành tốt
– Bạn được cấp chứng nhận có kinh nghiệp 1 năm hoặc 2 năm tương ứng với kết quả học tập của các bạn
– Cở sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, cung cấp cho bạn môi trường học tập hiểu quả và tốt nhất

———————————————————
Thắc mắc xin vui lòng liên hệ DPI LAW
ĐT: 0938 79 69 20 – Email: tuvanphaply@dpilaw.vn
Zalo/ Viber: 0901 30 11 91 – 0938 79 69 20
0901 30 11 91 (Gặp Mr. Thức và Cộng sự)

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC