Home > Dịch vụ > Thay đổi giấy phép > Thay đổi giảm vốn điều lệ

Thay đổi giảm vốn điều lệ

Trong quá trình kinh doanh, việc phát sinh nhu cầu giảm vốn điều lệ rất dễ xảy ra, DPI LAW cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến thủ tục thay đổi vốn Điều lệ.

   • Tư vấn các trường hợp giảm vốn điều lệ.
   • Tư vấn các phương thức giảm vốn điều lệ.
   • Tư vấn trách nhiệm pháp lý của mỗi thành viên/cổ đông có liên quan.
   • Tư vấn trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật đối với việc tăng vốn.
   • Các nội dung khác có liên quan.

1. Trường hợp giảm vốn điều lệ
     a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.
     b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật Doanh nghiệp;
     c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật Doanh nghiệp.
     d) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông.

2. Hồ sơ
Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên/cổ đông, báo cáo tài chính giảm vốn và giải trình báo cáo tài chính giảm vốn (có thể nhờ DPI LAW thực hiện).

Đến với DPI LAW Quý khách không đi lại, không đợi chờ và được tư vấn phục vụ tận nơi.

———————————————————————-
Thắc mắc xin vui lòng liên hệ DPI LAW
ĐT: 0938 79 69 20 – Email: tuvanphaply@dpilaw.vn
Zalo/ Viber: 0901 30 11 91 – 0938 79 69 20
0901 30 11 91 (Gặp Mr. Thức và Cộng sự)

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC