Home > Dịch vụ > Thay đổi tên công ty > Thay đổi tên công ty tnhh một thành viên

Thay đổi tên công ty tnhh một thành viên

THÀNH PHẦN HỒ SƠ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN :

1- Thông báo đổi tên công ty doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký);
2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi tên công ty tnhh một thành viên của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
3- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
4- Mục lục hồ sơ đổi tên công ty (ghi theo thứ tự trên);
5- Bìa hồ sơ thay đổi tên công ty tnhh một thành viên (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
6- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

CHI PHÍ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN :
– Phí dịch vụ : 200.000đ
– Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD: 200.000đ
– Lệ phí khắc lại con dấu tròn: 450.000đ

THỜI GIAN LÀM VIỆC: 
– 5 ngày làm việc được cấp GPKD
– 2 ngày làm việc sau khi có GPKD được cấp con dấu tròn

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC