Home > Dịch vụ > Thay đổi tên công ty > Thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân

Thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân

THÀNH PHẦN HỒ SƠ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN:

1- Thông báo đổi tên doanh nghiệp tư nhân (do chủ doanh nghiệp ký);
2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
3- Mục lục hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân (ghi theo thứ tự trên);
4- Bìa hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
5- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

CHI PHÍ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN :
– Phí dịch vụ đổi tên: 200.000đ
– Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD: 200.000đ
– Lệ phí khắc lại con dấu tròn: 450.000đ

THỜI GIAN LÀM VIỆC: 
– 5 ngày làm việc được cấp GPKD
– 2 ngày làm việc sau khi có GPKD được cấp con dấu tròn

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC