Home > Dịch vụ > Luật Sư Doanh Nghiệp > Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà

Bất động sản là một trong những tài sản của cá nhân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải tài sản nào cũng được đưa vào kinh doanh và không phải doanh nghiệp nào cũng có thể kinh doanh bất động sản, các hạn chế đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản theo pháp luật Việt Nam.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà
Trong quá trình hoạt động kinh doanh bất động sản, các vấn đề mà doanh nghiệp thường gặp phải bao gồm:
Chuyển nhượng, mua bán bất động sản;
-Tạo lập, đầu tư bất động sản;
– Các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động;
– Các tranh chấp phát sinh trong giao dịch liên quan đến bất động sản.Chính những điều này khiến bạn cảm thấy bất an trong quá trình đầu tư, hoạt động kinh doanh của mình.

Dịch vụ xin cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất:
Việc tiến hành xin cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với những hành lang pháp lý phức tạp khiến cho người dân không thực sự thành thục. DPI LAW chuyên tư vấn luật xin cung cấp dịch vụ xin cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn như sau:
– Xin cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
– Thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
– Thủ tục cho tặng nhà;
– Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà;
– Thủ tục xin cấp, thuê đất cho doanh nghiệp;
– Thủ tục Bán hóa giá nhà;
– Thủ tục soạn thảo hợp đồng và tư vấn pháp lý trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Thủ tục về xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất DPI LAW xin cung cấp cho khách hàng dịch vụ trọn gói.

Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:
a) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật Luật đất đại 2013;
b) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật đất đại 2013 có hiệu lực thi hành;
c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;
d) Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;
đ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;
e) Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
g) Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;
h) Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
i) Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có;
k) Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.

Các loại giấy tờ khách hàng chuẩn bị:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.
g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định chủa Chính phủ.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm:
1. Đơn đăng ký – xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà (theo mẫu) .2. Giấy tờ liên quan về nhà, đất của Quý khách hàng;
3. Tài liệu chứng minh nhân thân: Bản sao chứng minh thư nhân dân; bản photo hộ khẩu (có đối chiếu đúng so bản chính).
4. Hồ sơ kỹ thuật thửa đất và sơ đồ mặt bằng nhà kèm theo biên bản đo đạc do cơ quan có chức năng đo vẽ lập (theo mẫu) .
5. Giấy xác nhận độc thân (đối với trường hợp người xin cấp giấy chứng nhận chưa lập gia đình) ; các giấy tờ chứng minh tài sản riêng (trong trường hợp cá nhân xin cấp giấy chứng nhận) .

Về thời gian thực hiện công việc:
Thời gian thực hiện thủ tục không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho đến ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nội dung các công việc thực hiện của DPI LAW:
– Tư vấn cho các bên về việc chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký cấp giất chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu;
– Kiểm tra và đánh giá tình trạng hồ sơ của khách hàng. Khi hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện sẽ tiến hành ký hợp đồng dịch vụ;
– Liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện hồ sơ;
– Theo dõi hồ sơ đăng ký để bảo đảm tính hợp lệ của hồ sơ.
– Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động bất động sản;
– Tư vấn về điều kiện đối với doanh nghiệp hoạt động bất động sản, điều kiện đối với bất động sản đưa vào hoạt động kinh doanh, phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản;
– Tư vấn pháp lý về đầu tư tạo lập, kinh doanh bất động sản;
– Tư vấn thủ tục, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về chuyển nhượng, chuyển đổi bất động sản;
– Tư vấn về hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản;
– Tư vấn thủ tục, hoàn thiện hồ sơ đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu công trình, nhà ở;
– Xin cấp mới sổ đỏ;
– Thủ tục sang tên sổ đỏ;
– Thủ tục cho tặng nhà;
– Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà;
– Thủ tục xin cấp, thuê đất cho doanh nghiệp;
– Thủ tục Bán hóa giá nhà;
– Thủ tục soạn thảo hợp đồng và tư vấn pháp lý trong quá trình làm sổ đỏ;
– Tư vấn về các nội dung khác liên quan đến bất động sản.
– Tư vấn là làm trọn gói sổ hồng, sổ đỏ, hợp thức hóa nhà đất
– Đại diện theo ủy quyền bảo vệ quyền lợi khi có tranh chấp xảy ra
Lưu ý: Giấy chứng nhận được cấp cho người đề nghị cấp sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến cấp Giấy chứng nhận, trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn hoặc được ghi nợ theo quy đinh của pháp luật.

Đến với DPI LAW Quý khách không đi lại, không đợi chờ và được tư vấn phục vụ tận nơi.

———————————————————————-
Thắc mắc xin vui lòng liên hệ DPI LAW
ĐT: 0938 79 69 20 – Email: tuvanphaply@dpilaw.vn
Zalo/ Viber: 0901 30 11 91 – 0938 79 69 20
0901 30 11 91 (Gặp Mr. Thức và Cộng sự)

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC