Home > Dịch vụ > Luật Sư Doanh Nghiệp > Thừa kế – di chúc

Thừa kế – di chúc

Xã hội càng phát triển thì người dân càng quan tâm đến Di chúc – Di sản – Thừa kế liên quan đến quyền lợi thiết thực của mình. Là nhà tư vấn chuyên nghiệp trong các lĩnh vực tư vấn pháp luật, DPI LAW xin cung cấp cho Quý khách hàng thủ tục liên quan đến Di chúc – Di sản – Thừa kế.

Di chúc
1. Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Một di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:
– Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;
– Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.
– Ngoài ra, di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc

2. Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng
a. Di chúc bằng văn bản bao gồm:
– Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.
– Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.
– Di chúc bằng văn bản có công chứng.
– Di chúc bằng văn bản có chứng thực.
b. nội dung của di chúc, di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:
– Ngày, tháng, năm lập di chúc;
– Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
– Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
– Di sản để lại và nơi có di sản.
– Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội dung khác.
– Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.
– Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Thừa kế
Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.
Thời điểm, địa điểm mở thừa kế
1. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.
2. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản.
3. Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.

Tư vấn tại DPI LAW về Di Chúc – Thừa Kế
+ Tư vấn lập di chúc;
+ Tư vấn quy định về phân chia di sản thừa kế;
+ Tư vấn quy định pháp luật và thủ tục khai nhận di sản thừa kế;
+ Luật sư tư vấn các vấn đề khác liên quan đến thừa kế theo di chúc,…
+ Tư vấn và xác định người có quyền hưởng thừa kế;
+ Tư vấn các quy định pháp luật khác liên quan đến thừa kế theo pháp luật,…
+ Tư vấn về từ chối nhận di sản thừa kế, những trường hợp bị truất quyền hưởng di sản thừa kế;
+ Tư vấn về quản lý, phân chia, thanh toán di sản thừa kế;
+ Tư vấn quy định và hướng dẫn thủ tục về thừa kế quyền sử dụng đất;
+ Luật sư tư vấn quy định, điều kiện và thủ tục khởi kiện về thừa kế;
+ Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

———————————————————————-
Thắc mắc xin vui lòng liên hệ DPI LAW
ĐT: 0938 79 69 20 – Email: tuvanphaply@dpilaw.vn
Zalo/ Viber: 0901 30 11 91 – 0938 79 69 20
0901 30 11 91 (Gặp Mr. Thức và Cộng sự)

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC