Dịch vụ đào tạo kế toán

4/5 - (3 bình chọn)

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN

 • DPI LAW hiện hỗ trợ đào tạo kế toán thuế, kế toán doanh nghiệp chuyên sâu. Chỉ cần 3-4 tháng học tập và làm việc thực tế tại DPI LAW, các bạn kế toán sẽ có cơ hội tiếp xúc nhiều nghiệp vụ, nâng cao kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn.
 • Rất nhiều bạn kế toán hoàn tất khóa đào tạo tại DPI đã tự tin hơn khi nộp đơn xin việc tại các công ty lớn, hoặc một số kế toán viên đang làm việc đăng ký khóa bổ túc nghiệp vụ để làm việc hiệu quả, chuyên sâu hơn.

CÁC NỘI DUNG ĐÀO TẠO CHÍNH

 • Kế toán hàng tồn kho, kế toán công nợ phải trả và thuế GTGT đầu vào;
 • Kế toán TSCĐ, xây dựng cơ bản và quyết toán vốn của dự án sau khi đầu tư hoàn thành;
 • Kế toán công nợ phải thu, doanh thu và thuế GTGT đầu ra;
 • Kế toán công cụ dụng cụ, phân bổ chi phí và các khoản trích trước khác;
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm;
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương;
 • Kế toán thực hành trên phần mềm kế toán MISA, Excel,…;
 • Kế toán tổng hợp và lập Báo cáo tài chính theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam;
 • Lập tờ khai thuế, lập tờ khai điều chỉnh, bổ sung các sai sót và nhầm lẫn khi khai báo hoặc quyết toán thuế;
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp,…

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐÀO TẠO KẾ TOÁN

 • Vận dụng và nắm chắc được kiến thức chuyên môn về kế toán, luật doanh nghiệp trong công tác kế toán;
 • Vận dụng và nắm chắc được các chính sách về thuế, biết lập tờ khai thuế, quyết toán thuế trong công việc kế toán được giao;
 • Thực hành bằng cách cầm tay chỉ việc, xử lý nghiệp vụ ngay trên các công ty khách hàng đang phát sinh thực tế
 • Đào tạo kinh nghiệm xử lý nghiệp vụ với thuế, giao dịch ngân hàng

KỸ NĂNG BẠN SẼ TIẾP THU ĐƯỢC SAU KHÓA ĐÀO TẠO TẠI DPI LAW

 • Biết cách lập được chứng từ kế toán, kiểm tra phân lọai chứng từ, in ấn và lưu giữ chứng từ kế toán;
 • Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán SMART PRO
 • Biết cách viết hóa đơn GTGT đầu ra, biết cách nhận biết và phân biệt hóa đơn GTGT đầu vào có phù hợp hay không phù hợp (được khấu trừ hay không được khấu trừ thuế);
 • Biết cách khai báo thuế GTGT và khai báo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng/quý;
 • Biết cách lập Quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN,…;
 • Biết cách lập Báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối kế tóan, Xác định kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính;

CHI TIẾT KHÓA HỌC ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TẠI DPI LAW

KHÓA KHAI BÁO THUẾ

3 tháng / 24 buổi

KHÓA BỔ TÚC NGHIỆP VỤ CƠ BẢN

1 tháng / 8 buổi

KHÓA BỔ TỤC NGHIỆP VỤ CHUYÊN SÂU

3 tháng / 24 buổi