TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Dau Tu Nuoc Ngoai
4/5 - (79 bình chọn)

Điều 21 Luật Đầu tư 2020, quy định các hình thức đầu tư như sau:

1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.

Nhà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định sau đây:

a) Nhà đầu tư trong nước thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế;
b) Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật này;
c) Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

– Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

– Việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các quy định, điều kiện sau đây:

a) Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật này;
b) Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật này;
c) Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển”.

3.Thực hiện dự án đầu tư.

– Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

  • Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.
  • Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 của Luật này.
  • Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận”.

5. Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ LÀ GÌ, PHÂN BIỆT IRC VÀ ERC

Giấy chứng nhận đầu tư hay còn gọi IRC (Investment Registration Certificate)

 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay còn gọi là ERC (Enterprise Registration Certificate)

 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

 

Đây là loại giấy tờ mang ý nghĩa cho phép nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức có thể rót vốn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký thành lập doanh nghiệp.

 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thường có màu vàng

 

CÁC THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ:

 • Thay đổi tên dự án đầu tư
 • Thay đổi nhà đầu tư
 • Thay đổi mã số dự án đầu tư
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng
 • Thay đổi mục tiêu, quy mô dự án đầu tư
 • Thay đổi vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động)
 • Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
 • Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư
 • Thay đổi hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có)
 • Thay đổi các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

DPI LAW nhận hỗ trợ tư vấn và thực hiện các thủ tục thay đổi nói trên theo quy định mới nhất và thời gian nhanh nhất cho doanh nghiệp.

Lưu ý: doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (IRC) còn phải thay đổi các nội dung liên quan trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. (ERC)

 

THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM:

1.Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 • Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Thương nhân nước ngoài được thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của mình tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Một thương nhân nước ngoài không được thành lập nhiều hơn một Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh có cùng tên gọi trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Thương nhân nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của mình tại Việt Nam.

2. Quyền hạn nghĩa vụ của chi nhánh thương nhân nước ngoài:

 • Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh.
 • Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt động được quy định trong giấy phép thành lập Chi nhánh và theo quy định của Luật này.
 • Mở tài khoản bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam.
 • Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Có con dấu mang tên Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động thương mại khác phù hợp với giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam; trường hợp cần áp dụng chế độ kế toán thông dụng khác thì phải được Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận.
 • Báo cáo hoạt động của Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Quyền hạn nghĩa vụ của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài:

 • Hoạt động theo mục đích, trong phạm vi và thời hạn được quy định trong giấy phép thành lập.
 • Thuê văn phòng, thuê và mua sắm các trang thiết bị cần thiết cho hoạt động của văn phòng.
 • Tuyển dụng nhân viên Việt Nam và người nước ngoài làm việc theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Có con dấu mang tên theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Mở tài khoản bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam tại các ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng các tài khoản này để hoạt động.
 • Không trực tiếp tiến hành các hoạt động sinh lợi ở Việt Nam.
 • Tiến hành các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi được luật pháp cho phép.
 • Không ký kết hợp đồng, không sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã được ký kết bởi thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp trưởng đại diện có giấy uỷ quyền hợp lệ của thương nhân nước ngoài hoặc trường hợp đặc biệt khác.
 • Nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Báo cáo về hoạt động của văn phòng theo luật Việt Nam.

ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

 1. Các hình thức đầu tư ra nước ngoài cụ thể như sau:
 • Thành lập chi nhánh công ty tại nước ngoài;
 • Thành lập công ty tại con nước ngoài;
 • Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;
 • Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;

Tổ chức, cá nhân trước khi đăng ký các thủ tục trên phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Cơ quan cấp phép: Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư

 1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với Luật đầu tư 2020, phù hợp pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.
 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định nước tiếp nhận đầu tư và các ngành nghề theo quy định pháp luật Việt Nam.
 • Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

Sau khi có giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, tổ chức và cá nhân nói trên cần liên hệ luật sư, công ty luật tại nước ngoài để cung cấp giấy tờ và thực hiện hoàn tất việc đăng ký kinh doanh theo luật của nước sở tại.

Việc thành lập công ty, tổ chức kinh tế tại nước ngoài nhưng không thực hiện việc xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài có thể bị phạt tới 100 triệu theo khoản 3 điều 21 nghị định 122/2021/NĐ-CP.

DỊCH VỤ PHÁP LÝ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI DPI LAW

Với kinh nghiệm xử lý hàng trăm hồ sơ đầu tư trong và ngoài nước, DPI LAW tự hào mang đến dịch vụ đăng ký đầu tư chuyên nghiệp dành cho quý khách hàng với ưu điểm sau:

 • Luôn tư vấn cặn kẽ mọi thủ tục, các vấn đề liên quan đến Luật Đầu Tư;
 • Tìm hiểu rõ nhu cầu của từng nhà đầu tư để đưa ra phương án tối ưu, phù hợp nhất;
 • Hỗ trợ tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ, tư vấn tận nơi;
 • Chi phí luôn cạnh tranh giao động ở mức 80% giá thị trường;
 • Hợp đồng dịch vụ rõ ràng, thời gian chính xác hoặc sớm hơn dự kiến;
 • Nhận thủ tục toàn quốc, không giới hạn quốc gia đầu tư;

Sử dụng dịch vụ pháp lý tại DPI LAW sẽ giúp quý khách đạt được kết quả tối ưu, hạn chế rủi ro với các dự án đầu tư. Ngoài ra quý doanh nghiệp sau đăng ký sẽ nhận được dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí trong suốt quá trình kinh doanh.

DPI LAW đã tư vấn thành công các doanh nghiệp, doanh nhân đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Trung Quốc…dưới các mô hình công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập dự án đầu tư, Văn phòng đại diện nước ngoài, đầu tư mua phần vốn góp của công ty Việt Nam.

Ngoài việc đăng ký kinh doanh, DPI LAW luôn muốn hướng khách hàng giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, tuân thủ luật pháp và quy định đầu tư tại Việt Nam.

 

Mọi thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT QUỐC TẾ DPI

Địa chỉ: 17 Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 0938 79 6920 – 0899 44 7181

Email: info@dpilaw.vn  

Website: www.dpilaw.vn

DPI LAW – professional business consulting