Dịch vụ giải thể

3.7/5 - (32 bình chọn)

Dịch vụ giải thể

Giải thể công ty mới thành lập, không phát sinh

Phí giải thể 3.000.000 vnđ trọn gói

 • Công ty mới thành lập, có khai báo thuế hàng quý và đóng thuế môn bài đầy đủ
 • Công ty không phát sinh hóa đơn, hoặc đã phát hành hóa đơn nhưng chưa sử dụng
 • Thời gian: 15-20 ngày làm việc

Giải thể công ty phát sinh ít

Phí giải thể 5.000.000 vnd trọn gói

 • Công ty có khai báo thuế hàng quý và đóng thuế môn bài đầy đủ
 • Công ty có phát hành hóa đơn, có doanh thu tổng dưới dưới 200tr
 • Số lượng hóa đơn chứng từ ít
 • Thời gian: 30-40 ngày làm việc

Giải thể công ty phát sinh nhiều

Phí giải thể 10.000.000 vnd trọn gói

 • Công ty có khai báo thuế hàng quý và đóng thuế môn bài đầy đủ
 • Công ty có phát hành hóa đơn, có doanh thu trên 200tr
 • Số lượng hóa đơn chứng từ nhiều
 • Thời gian: 40-60 ngày làm việc

Giải thể công ty bị khóa mã số thuế

Phí dịch vụ từ 5.000.000 vnđ / Không bao gồm tiền đóng phạt

 • Công ty bị khóa mã số thuế là công ty không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, bị Cơ quan thuế kiểm tra và lập biên bản khóa mã số thuế
 • Công ty bị khóa mã số thuế do nợ quá hạn không thanh toán
 • Thời gian 30-45 ngày làm việc

Giải thể công ty có vốn nước ngoài

Phí dịch vụ từ 10.000.000 vnđ đến 20.000.000 vnđ

 • Công ty có người nước ngoài góp vốn
 • Công ty có giấy chứng nhận đầu tư
 • Thời gian: 20-30 ngày làm việc

Giải thể chi nhánh công ty

Phí dịch vụ: 3.000.000 vnđ/ trọn gói với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

 • Quý khách chỉ cần cung cấp hình chụp giấy phép chi nhánh công ty
 • Chi nhánh phải đóng đầy đủ thuế môn bài
 • Thời gian: 20-30 ngày làm việc

Phí dịch vụ: 6.000.000 vnđ/ trọn gói với chi nhánh hạch toán độc lập

 • Quý khách chỉ cần cung cấp hình chụp giấy phép chi nhánh công ty
 • Chi nhánh phải đóng đầy đủ thuế môn bài
 • Thời gian: 30-45ngày làm việc

Giải thể văn phòng đại diện (VPĐD)

 • Quý khách chỉ cần cung cấp hình chụp giấy phép văn phòng đại diện
 • Văn phòng đại diện phải đóng đầy đủ thuế môn bài
 • Thời gian: 10-15 ngày làm việc

Giải thể địa điểm kinh doanh

Phí dịch vụ 800.000 vnđ/ trọn gói

 • Quý khách chỉ cần cung cấp hình chụp giấy phép địa điểm kinh doanh
 • Địa điểm kinh doanh phải đóng đầy đủ thuế môn bài
 • Thời gian: 5 ngày làm việc

Giải thể hộ kinh doanh cá thể

Phí dịch vụ 1.500.000 vnđ / trọn gói

 • Quý khách chỉ cần cung cấp bản chính giấy phép hộ kinh doanh
 • Hộ kinh doanh sphải đóng đầy đủ thuế khoán trước khi giải thể
 • Thời gian: 5 làm việc

Dịch vụ thanh lý, sang nhượng công ty

Liên hệ 093.879.6920